PSPCommunity.org ورود | ثبت نام | كمك
Tips to Creating Project Server 2010 PWA Site

چند وقت پیش خواستم یک سایت PWA ایجاد کنم ، نیاز های سازمان در زمان راه اندازی سایت باعث شد که در این پست مطالبی را که در زمان نصب باید در نظر بگیریم را براتون توضیح بدم.  اول از همه محل ایجاد سایت هست . منظور از محل ایجاد یعنی قصد داریم که  سایتمان  را در یک WebApplication جدید ایجاد کنیم یا در یک Web Application ی که از قبل وجود داشته است راه اندازی کنیم. این مطلب زمانی پررنگ تر می شود که یک سازمان تمایل دارد که آدرس URL سایت مدیریت پروژه ساختاری مجزا از سایت شیرپوینتی داشته باشد پس در زمان راه اندازی آن یک Web Application  مجزا تعریف کرده تا سایت ما دارای آدرسی مجزا و حتی دیتابیس مجزا باشد.

ولی در صورتی که بخواهیم سایتمان را یک زیر سایت از سایت اصلی مان و در قالب یک Site Collection جدید ایجاد کنیم  می بایست در زمان ایجاد سایت PWA در قسمت مربوط به انتخاب Web Application ،web Application مورد نظر را انتخاب می کنیم.  همانطور که میدانیم هر Web Application ی که ایجاد میشود به صورت پیشفرض یک دیتابیس مجزا میسازد و اگر ما سایتمان را بدون توجه به این موضوع راه اندازی کنیم سایت PWA و سایت های شیرپوینتی موجود هردو در یک دیتا بیس قرار میگیرند در حالی که مایکروسافت توصیه میکنه که دیتابیس سایت PWA مان به طور مستقل از دیتابیس سایر سایت های شیرپوینتی باشد . این موضوع شاید در ابتدای نصب اونقدر مهم نباشه ولی بعد از مدتی که دیتا هایمان رشد کنند بسیار مهم و ضروری است. برمیگردیم به ادامه مطلب قبلی و ادامه نصب سایتمان، برای راه اندازی سایت در یک Site Collection مجزا  در همان Web application  موجود میبایست یک دیتا بیس جدید بسازیم که این دیتابیس در کنار دیتابیس اولیه به صورت همزمان کار میکند با این تفاوت که فقط دیتا های مربوط به Site Collection سایت مدیریت پروژه در آن ذخیره می شود.برای این کار باید مراحل زیر را انجام دهیم:

1- ایجاد یک دیتابیس جدید در Web Application ی که میخواهیم سایتمان را هاست کنیم.

2- Lock  کردن موقتی دیتابیس اصلی Web Application مان.

3- ایجاد سایت PWA .

4- Lock کردن دیتابیس جدید که مربوط به سایت PWA میباشد تا مانع از ایجاد Site Collection  جدید در این دیتابیس شویم.

5- Unlock کردن دیتا بیس اصلی .

الف ) جهت Lock  کردن دیتابیس اصلی مراحل زیر را انجام میدهیم :

- از Central Admin در قسمت Application Management  گزینه Managed Content Database را انتخاب میکنیم.

image

- در ستون Current Number of Site Collections  تعداد Site Collection های موجود در دیتابیس موجود یادداشت کرده و از ستون Database Name برروی لینک آن کلیک کرده و وارد تنظیمات مربوط به دیتابیس مورد نظر میشویم .

- در قسمت Maximum number of sites that can be created in this database مقدار آن را به عددی که در قسمت قبلی یادداشت کرده بودیم تغییر میدهیم.

(در زمان Unlock کردن دیتابیس اصلی از مقادیر پیشفرض و اولیه –5000- در این ستون استفاده میکنیم.)

در قسمت Number of sites before a Warning event is generated مقدار آن را با عددی کمتر از عددی که در قسمت Maximum number of sites that can be created in this database تعیین کردیم مقدار دهی میکنیم.

ب) جهت ایجاد دیتابیس جدید در Web Application موجود مراحل زیر راطی میکنیم:

- از همان قسمت Managed Content Database گزینه Add a content database  را انتخاب می کنیم.

image

image

- از قسمت انتخاب  Web Application ، Web Application را انتخاب میکنیم که میخواهیم سایت PWA را در آن راه اندازی کنیم.

- در قسمت Database Name and Authentication نام سرور SQL ی را انتخاب میکنیم که میخواهیم Database  ما در آن ساخته شود و نام دیتابیسی که میخواهیم بسازیم را در آن وارد میکنیم.

image

در این مرحله میتوانیم سایت PWA را Provisione کنیم ، جهت ایجاد سایت PWA  مطابق مراحل زیر عمل میکنیم:

- از Central Admin در قسمت Application Management گزینه Manage service applications را انتخاب میکنیم.

- در صفحه Manage service applications گزینه Project Server Service Application را انتخاب میکنیم.

image

- در صفحه Manage Project Web App بر روی گزینه Create Project Web App Site کلیک میکنیم.و با توجه به جدول زیر میتوانیم مراحل نصب را انجام دهیم.

image

در انتها و بعد از نصب سایت PWA از طریق دستور < Get-SPSite -ContentDatabase <ContentDatabaseName در PowerShell Command ، میتوان از صحت قرار گیری سایت PWA در دیتابیس جدیدی که ایجاد کردیم مطمئن شویم. در نهایت این دستور میبایست نام URL سایت PWA مان را به عنوان خروجی بدهد.

بعد از اتمام نصب سایت مدیریت پروژه و اجرای دستور بالا و اطمینان از صحت دیتابیس آن میبایست دیتابیسی که سایت PWA بر روی آن قرار دارد را Lock کنیم تا Site Collectionدیگری بر روی این دیتابیس ایجاد نگردد.مطابق قسمت الف از ستون نام دیتابیس ، نام دیتابیس مربوطه را انتخاب میکنیم و در قسمت Maximum number of sites that can be created in this database مقدار 1 و در قسمت Number of sites before a Warning event is generated مقدار 0 را قرار میدهیم. با این روش دیتابیس سایت PWA مان را اصطلاحا Lock میکنیم. حال میتوانیم تنظیمات مربوط به تعداد Site Collection را  در دیتابیس اصلی که در مرحله الف انجام داده بودیم را به حالت قبلی اش برگردانیم.

امیدوارم این مطالب براتون مفید بوده باشهSmile

Export Data view Web Part To Excel

سلام امروز می خوام یه مطلب جالب رو که خیلی به خودم کمک کرد و براتون توضیح بدم. چند وقت پیش در یکی از پروژه هایی که کار می کردم نیاز سازمان بر این بود که گزارشی رو که در یک  Date View  برای کاربران گرفته میشد قابلیت Export To Excel  داشته باشد تا کاربر بعد از دیدن گزارش خودش با کلیک بر روی Export to Excel ،   Buttonاطلاعات موجود در Data View  را در Excel  وارد کند.

روش کار خیلی ساده است در Sharepoint Designer  صفحه ای که data View  مورد نظر قرار داده شده راباز کرده و ID جدول Data View  ی که می خواهیم به Excel  منتقل کنیم را در قسمت Tag Properties  به نام MyTable تغییر می دهیم. سپس  یک Content Web Part Editor در صفحه قرار داده و کد زیر را در آن کپی می کنیم. بعد از Save  کردن مراحل فوق در صفحه Button  ی به نام   Export to Excel File  ایجاد شده که می تواند اطلاعات  Data View  مان را به Excel منتقل کند.

  1: <script language="javascript">
  2: function exportToExcel() // Function to Export the Table Data to Excel.
  3:  
  4: {
  5: 
  6: var detailsTable = document.getElementById('MyTable');
  7: var columns = detailsTable.getElementsByTagName("th");
  8: var oExcel = new ActiveXObject("Excel.Application"); 
  9: var oBook = oExcel.Workbooks.Add; 
 10: var oSheet = oBook.Worksheets(1); 
 11: for(i=0;i<columns.length;i++){
 12:          oSheet.cells(1,i+1).value= columns.innerText; //XlSheetHeader;
 13:          oSheet.cells(1,i+1).font.color="6";
 14:          oSheet.cells(1,i+1).font.bold="true";
 15:         oSheet.cells(1,i+1).interior.colorindex="15";
 16:         oSheet.cells(1,i+1).columnwidth =20;
 17:       }
 18: for (var y=0;y<detailsTable.rows.length;y++) 
 19: // detailsTable is the table where the content to be exported is 
 20: { 
 21:   for (var x=0;x<detailsTable.rows(y).cells.length;x++) 
 22:   { 
 23:     oSheet.Cells(y+1,x+1) = detailsTable.rows(y).cells(x).innerText; 
 24:   } 
 25: } 
 26:  
 27: oSheet.columns.autofit;
 28: oExcel.Visible = true; 
 29: oExcel.UserControl = true; 
 30: } </script>
 31: <button onclick="exportToExcel();" type="submit">Export to Excel File</button> 

فقط یه نکته یادتون نره که در تنظیمات Internet Explorer  باید  Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting را فعال کنید  ،از مسیر زیر میتوانید برای فعال کردن آن استفاده کنید. حال می توانید نتیجه کار را مشاهده کنید:

Open IE -> Tools ->Internet Options -> Security -> Custom Level -> ActiveX controls and plug-ins ->Enable "Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting"

، امیدوارم این پست همون قدر که به من کمک کرد براتون مفید باشهSmile

Creating Connected Lookup Fields With Infopath 2010 in sharepoint 2010

تا حالا شده بخواهید در یک فرم اطلاعات چند سطر، به هم مربوط باشه و با انتخاب اولین سطر در سطر بعدی آیتم هایی ظاهر شوند که فیلتر شده سطر بالایی باشند؟ با یک مثال دقیق تر براتون توضیح میدم: فرمی که داریم دو فیلد Country و Cityداره که با انتخاب نام کشور در فیلد اولی اسامی نام شهر های مربوط به آن  کشور در فیلد دوم ظاهر می شوند.  این نوع فیلد ها به Cascade Drop Down یا Connected lookup fields معروف هستند.من در این پست سعی میکنم که نحوه ایجاد این فیلد ها رو در فرم های   Infopath توضیح بدم.

1. اول از همه یک لیست در Shrepoint Site مون ایجاد میکنیم به نام Countries و در آن دو ستون به نام های Country و City از نوع Simple Text  ایجاد میکنیم. (فیلد Title را به نام “کشور” تغییر میدهیم!)و مانند شکل زیر اطلاعاتمان را در آن در آن ذخیره میکنیم.

image

2.حال در InfoPath Designer یک فرم جدید ایجاد کرده سپس دو فیلد از نوع Drop Down  ایجاد میکنیم یکی به نام Cityو دیگری به نام Country ، سپس از قسمت Manage Data Connection از قسمت Add 'گزینه Create New Connection  و از نوع Receive Data  را انتخاب کرده در مرحله بعدی از قسمت select source of data گزینه  Sharepoint library or list  انتخاب کرده و در مرحله مسیر مربوط به لیستی که در مرحله 1 ساخته بودیم (به نام Country)مشخص میکنیم و در نهایت از ما سوال می کند که اطلاعات کدام فیلد های مربوط به لیست را برای ما بیاورد که در آن فیلد های Country  ، Cityو ID را مشخص می کنیم در انتها دکمه finish را میزنیم.شرح این مراحل را به طور کامل در تصاویر زیر آوردیم.

image

image

image

image

image

3. در Properties  مربوط به فیلد Country  گزینه Get choices from an external data source  را انتخاب و در قسمت Data source  گزینه  Country ( همان Data Connection ی که در مرحله قبل ایجاد کرده بودیم.) را انتخاب میکنیم . و با توجه به شکل زیر در قسمت Value و Display name  از پنجره باز شده  فیلد Country را انتخاب میکنیم و چک مارک مربوط به Show only entries with uniqe display name  را فعال میکنیم. سپس پنجره مربوطه را ok  کرده و خارج میشویم. همین مراحل را برای فیلد City نیز انجام می دهیم.

                        image

           Country Properties                  

image

  City Properties         

4. از فیلد City  که بخشی از تنظیمات آن را در مرحله قبل انجام دادیم Properties گرفته و با توجه به شکل زیر در کنار   Entries  دکمه ای وجود دارد که با انتخاب آن پنجره ای باز میشود  که گزینه Filter Data را انتخاب می کنیم و با انتخاب دکمه Add  و در پنجره باز شده و در DropDown اولی گزینه Select Field Or goup را انتخاب و در پنجره باز شده در قسمت Data source  ، گزینه Main را انتخاب و در قسمت پایینی country را انتخاب کرده و ok میکنیم .در Drop Down  دومی Equal to را انتخاب و در Drop Down سومی باز هم گزینه Select Field or group را انتخاب کرده ولی این بار در قسمت Data Source گزینه Country ( این همان Data source ی است که در مرحله 2 ایجاد کردیم) را انتخاب و در قسمت پایینی و از قسمت data fields  فیلد Country  را انتخاب کرده و ok  میکنیم. حال در قسمت filter Data  ی که داشتیم Country = Country  شده است.

image

image

image

5. بر روی فیلد Country کلیک کرده و از نوار بالای صفحه از قسمت Add Rule  گزینه This fields Changes  و سپس Query for data را انتخاب می کنیم  در پنجره ظاهر شده در قسمت Data Connection  از Drop Down آن Country را انتخاب کرده و ok میکنیم.

image

image

دوباره بر روی فیلد Country کلیک کرده و از قسمت Add rule این بار از قسمت This fields Changes گزینه Set fields Value را انتخاب میکنیم در پنجره مربوطه در قسمت Field فیلد City  را انتخاب و قسمت مربوط به Value را خالی گداشته و ok می کنیم.

image

image

تصاویر زیر هم نتیجه نهایی کارمون رو نشان داده . امیدوارم این مطالب براتون موثر بوده باشه.

image

image

 خسته نباشید!  Smile

 

مقایسه سرویسها، Feature ها و Template Site ها در نسخه های مختلف شیرپوینت 2010

سلام

همونطوری که مطلع هستید، شیرپوینت 2010 در نسخه های مختلفی ارائه شده. این نسخه ها عبارتند از :

 • SharePoint Foundation 2010
 • SharePoint Server 2010 Standard
 • SharePoint Server 2010 Enterprise

در جدول زیر اطلاعات مقایسه ای مربوط به این 3 نسخه را جمع آوری و برای شما مشخص کردم. این مقایسه بر روی Service Application ها، Template سایت ها و Feature های موجود در 3 نسخه صورت گرفته که شما را با اختلاف امکانات اصلی این نسخه ها آشنا میکنه :

Enterprise

Standard

Foundation (WSS 4)

 

همه امکانات Foundation و Standard را دارد به علاوه :

 • Access Service
 • Excel Service
 • PerformancePoint Service
 • Visio Graphics Service
 • Lotus Notes Connector Service
 • Application Registry Service
 • همه امکانات Foundation را دارد به علاوه :

 • Search Service
 • Managed Metadata Service
 • Secure Store Service
 • Word Automation Service
 • User Profile Service
 • Web Analytics Service
 • BCS
 • User and Health
 • Security Token Service (STS)
 • Claims to Windows Token Service
 • Application Discovery and Load Balancer Service
 • Subscription Settings Service
 • Sandboxed Code Service
 • SharePoint Foundation Search Service
 • Workflow Timer Service
 • State Service
 • Service
  Applications
 • Business Intelligence Center
 • FAST Search Center
 • Visio Process Repository
 • Records Center
 • Enterprise Search Center
 • My Site Host
 • Basic Search Center
 • Publishing Portal
 • Enterprise Wiki
 • Team
 • Blank
 • Document Workspace
 • Blog
 • Group Work Site
 • Basic Meeting Workspace
 • Blank Meeting Workspace
 • Decision Meeting Workspace
 • Social Meeting Workspace
 • Multipage Meeting Workspace
 • Site
  Templates
 • SharePoint Server Enterprise Site Collection Features
 • Performance Point Service Site Collection Features
 • SharePoint Server Standard Site Collection Features
 • SharePoint Server Publishing Infrastructure
 • Publishing approval Workflow
 • Content Type Syndication Hub
 • Disposition Approval Workflow
 • Document ID Service
 • Document Sets
 • In Place Records Management
 • Library and Folder Based Retention
 • Reporting
 • Search Server Web Parts
 • Workflows
 • SharePoint 2007 Workflows
 • Custom Site Collection Help
 • Open Documents in Client Applications by Default
 • Report Server Integration Feature
 • Three-state Workflow
 • Site Collection Features
  SharePoint Server Enterprise Site Features
 • SharePoint Server Standard Site Features
 • SharePoint Server
 • Content Organizer
 • E-mail integration with Content Organizer
 • Hold and eDiscovery
 • Metadata Navigation and Filtering
 • Offline Synchronization for External Lists
 • Group Work Lists
 • Report Server File Synch
 • Team Collaboration Lists
 • Wiki Page Home Page
 • Site
  Features
  پاک کردن Back Up های قدیمی با استفاده از ابزار Power Shell

  همونطور که در پست قبلی قول داده بودم می خوام در این پست نحوه پاک کردن BACK UP  های قدیمی را توضیح بدم.

  backup  های قدیمی فضای قابل توجهی از دیسک ما را اشغال می کنن که این موضوع خوشایند مدیران شبکه و شرپوینت نیست به همین دلیل به دنبال روشی هستیم که هم نسخه پشتیبان کاملی داشته باشیم و در کنار آن از فضای دیسک کمتری استفاده کرده باشیم.   همانطور که می دانیم و در پست قبلی توضیح دادم، از ابزار stsadm جهت backup از moss استفاده می کنیم ولیکن در این ابزار قابلیتی جهت پاک کردن backup  های قدیمی وجود ندارد به همین دلیل در این سناریو ابتدا توسط ابزار stsadm  از moss یک نسخه پشتیبان تهیه کرده و در ادامه آن توسط ابزار Power shell نسخه های پشتیبان قدیمی را پاک می کنیم.

  برای انجام این کار مراحل زیر را دنبال می کنیم:

  • ابزار power shell  به صورت پیش فرض در windows server 2003 وجود ندارد (مایکروسافت این ابزار را درwindows server 2008 قرار داده است) پس می بایست نسخه این ابزار را download و نصب کنیم که لینک آن را براتون گذاشتم :

                http://technet.microsoft.com/en-us/scriptcenter/default.aspx

  • از طریق command prompt دستور powershell.exe را اجرا کرده تا وارد محیط powershell شویم.
  • سپس دستور Set-ExecutionPolicy Unrestricted اجرا میکنیم، به دلیل sign نبودن  script ی که اجرا میکنیم از این command استفاده می کنیم ، این دستور این امکان را به ما می دهد تا بتوانیم script های  unsigned  را در محیط powershell  اجرا کنیم.
  • یک فایل text  در notepad  ایجاد می کنیم و کد زیر را در آن paste میکنیم، و آن رادر آدرس زیر ذخیره می کنیم

            C:\backup\cleanbackups.ps1

          

  # Clean-up (old) backup files created by WSS v3 (STSADM.EXE)
  # Created by Marco
  # Tested with PowerShell RTM v1.0 
   
  # Location of spbrtoc.xml
  $spbrtoc = "\\server1\backup\Sharepoint\spbrtoc.xml" 
   
  # Days of backup that will be remaining after backup cleanup.
  $days = 14 
   
  # Import the Sharepoint backup report xml file
  [xml]$sp = gc $spbrtoc 
   
  # Find the old backups in spbrtoc.xml
  $old = $sp.SPBackupRestoreHistory.SPHistoryObject | ? { $_.SPStartTime -lt ((get-
  date).adddays(-$days)) }
  if ($old -eq $Null) { write-host "No reports of backups older than $days days found in 
  spbrtoc.xml.`nspbrtoc.xml isn't changed and no files are removed.`n" ; break} 
  spbrtoc.xml.`nspbrtoc.xml isn't changed and no files are removed.`n" ; break} 
   
  # Delete the old backups from the Sharepoint backup report xml file
  $old | % { $sp.SPBackupRestoreHistory.RemoveChild($_) } 
   
  # Delete the physical folders in which the old backups were located
  $old | % { Remove-Item $_.SPBackupDirectory -Recurse } 
   
  # Save the new Sharepoint backup report xml file
  $sp.Save($spbrtoc)
  Write-host "Backup(s) entries older than $days days are
   removed from spbrtoc.xml and harddisc."
   removed from spbrtoc.xml and harddisc."

   

  من این script را از لینکی که براتون گذاشتم پیدا کردم، نحوه عمل کردن این script  بگونه ای است که هر 14 روز تمامی back up های قدیمی را پاک میکند:

  http://blog.wauwwie.nl/Lists/Categories/Category.aspx?Name=MOSS%202007%20%2F%20WSS%20v.3

  • در آخر هم از command زیر یک  batch file بر روی moss  مان ساخته،آن را ذخیره می کنیم و همان طور که در پست قبلی توضیح دادم می توانیم این فایل را schedule کنیم.

  stsadm -o backup -directory \\server1\backup -force -backupmethod full


  powershell.exe C:\backup\cleanbackups.ps1

  موفق و پایدار باشید:)

  نحوه schedule کردن full back up

  سلام به همه علاقه مندان،پیشکسوتان، تازه کارهاو خلاصه سلام به همه دوستانی که افتخار آشنایی باهاشون رو داشتم و یا از طریق خوندن بلاگ هاشون با آنها  آشنا شدم، این اولین پست منه امیدوارم بتونم اطلاعات مفیدی در زمینه sharepoint در اختیارتون بزارم:)

  با توجه به اینکه شرپوینت ابزاری قوی برای مدیریت اطلاعات در سازمان ها تلقی می شود و همچنین  رشد روز افزون آن در سازمانها ما را بر آن می دارد تا به نحوی از این اطلاعات در برابر خرابی های احتمالی محافظت کنیم.استفاده از backup ، زمانبندی این backup ها و چگونگی پاک کردن backup  های قدیمی که حجم زیادی از فضای ما را اشغال نموده اند  برای ما دارای اهمیت بسیاری می باشد.

  با نحوه گرفتن full back up از moss با استفاده از ابزار stsadm آشنایی دارید در این پست می خوام در مورد schedule کردن backup با استفاده از این ابزار توضیح بدم و در پست بعدی نحوه پاک کردن back up  های قدیمی که حجم زیادی از فضای دیسک را میگیرن توضیح میدم.

  با مراجعه به برنامه windows scheduler در menu بالای صفحه در قسمت file گزینه new و سپس scheduled task را انتخاب می کنیم سپس برای  task مورد نظر یک نام انتخاب می کنیم  ، به عنوان مثال SharePoint backup .

  untitled23

  با double click بر روی این task :

  • در قسمت Run  دستور زیر را تایپ می کنیم:

                 stsadm -o backup -directory \\<server name>\backup -force -backupmethod full 

  •  در قسمت start in محل نگه داری ابزار stsadm را مشخص می کنیم :

                 C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\BIN

  •  با استفاده از tab schedule می توانیم زمان شروع و نحوه زمانبندی back up را تنظیم کنیم.

  untitled2

   

  موفق باشید   :)