PSPCommunity.org ورود | ثبت نام | كمك

آرش آقاجانی (Arash Aghajani)

Technical Persian Blog Focus on Microsoft SharePoint Products and Technologies

اخبار

بيشترين بازديد شده

مرورکردن بر اساس برچسب

تمام برچسب ها » Office 14   (RSS)
Microsoft SharePoint Server 2010 and WSS 4.0
همانطور که قبلاً در این پُست اطلاع رسانی کرده بودم، قرار بود شیرپوینت به همراه آفیس 14 در اواخر سال 2009 عرضه عمومی شود. اما اینطور که در خبر 2روز پیش بلاگ تیمی شیرپوینت تشریح شده، قرار هست نسخه بعدی شیرپوینت با نام شیرپوینت سرور 2010 به همرا آفیس 14 بيشتر
MOSS 2009 / SharePoint Server 14
در ماههای اخیر بحث های مختلفی در مورد نسخه بعدی شیرپوینت مطرح شده است. اینطور که قرار هست در کنفرانس شیرپوینت 2009 مطرح شود، نسخه بعدی شیرپوینت نسخه 2009 یا 14 خواهد بود که به همراه Office 14 عرضه خواهد شد. آفیس 14 نسخه بعدی محصول آفیس مایکروسافت می باشد بيشتر