PSPCommunity.org ورود | ثبت نام | كمك

آرش آقاجانی (Arash Aghajani)

Technical Persian Blog Focus on Microsoft SharePoint Products and Technologies

اخبار

بيشترين بازديد شده

مرورکردن بر اساس برچسب

تمام برچسب ها » Data View   (RSS)
نحوه استفاده از شرطی های XSLT در Data View ها
زمانیکه از طریق برنامه شرپوینت دیزاینر، در یک صفحه شرپوینتی یک Data View برای نمایش اطلاعات لیست ها ایجاد می کنید، ممکن است تصمیم داشته باشید در نمایش اطلاعات توسط Data View به کاربر از شاخص های مختلف استفاده کنید. در ادامه با یک مثال این موضوع رو برای بيشتر
نحوه جستجو و فیلتر کردن اطلاعات لیست ها و نمایش آنها
تعدادی از دوستان سوالاتی در مورد نحوه جستجو و فیلتر کردن اطلاعات Data View و لیست ها در شرپونیت مطرح کرده اند که در این پُست به صورت Step By Step این مورد رو برای شما تشریح می کنم. در هنگام نمایش اطلاعات لیست ها توسط Data View ها ممکن است شما نیاز داشته بيشتر